01 December 2011

Walau Miskin, tetap Muliakan Tamu


Seorang telah datang menemui Rasulullah s.a.w. dan telah menceritakan kepada Baginda s.a.w. tentang kelaparan yang dialami olehnya. Kebetulan pada ketika itu Baginda s.a.w. tidak mempunyai suatu apa makanan pun pada diri Baginda s.a.w. maupun di rumahnya sendiri untuk diberikan kepada orang itu.

Baginda s.a.w. kemudian bertanya kepada para sahabat,"Adakah siapa di antara kamu yang sanggup melayani orang ini sebagai tetamunya pada malam ini bagi pihak aku?" Seorang dari kaum Ansar telah menyahut, "Wahai Rasulullah s.a.w. , saya sanggup melakukan seperti kehendak tuan ."

Orang Ansar itu pun membawa orang tadi ke rumahnya dan menerangkan pula kepada isterinya seraya berkata, "Lihatlah ,orang ini ialah tamu Rasulullah s.a.w. Kita mesti melayaninya dengan sebaik-baik layanan sesuai kesanggupan yang ada pada diri kita dan saat melakukan demikian ,keluarkanlah semua makanan yang ada di rumah kita." Lalu isterinya menjawab, "Demi Allah! Sebenarnya daku tidak ada mempunyai banyak makananan , yang ada cuma sedikit, itu hanya mencukupi untuk makanan anak-anak kita di rumah ini "

Orang Ansar itu pun berkata, "Kalau begitu engkau tidurkanlah mereka dahulu (anak-anaknya) tanpa memberi makanan kepada mereka.

Apabila saya duduk dengan tetamu ini di samping jamuan makan yang sedikit ini, ketika akan makan, padamkanlah lampu itu, sambil berpura-pura hendak membetulkannya kembali supaya tamu itu tidak akan ketahui bahawa saya tidak makan bersama-samanya."

Rancangan itu telah berjalan dengan lancarnya dan seluruh keluarga tersebut termasuk kanak-kanak itu sendiri terpaksa menahan lapar semata-mata untuk memberikan makan tamu hingga kenyang.

Setelah peristiwa itu, Allah s.w.t. berfirman :, "Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada dalam kesusahan." (Al-Hasy : 9)

Lihatlah betapa Mulianya Akhlaq Para Sahabat ra pada zaman itu....yg mana kaum Muslim saat itu dililit kemiskinan.

Coba kita membandingkan dg Akhlaq kaum zaman kini, .............

Maka Akhlak Islam Adalah menebarkan kasih sayang, dan menjadi Rahmatan lil A'lamiin...Rahmat bagi alam sekitar.....

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
..................Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.(HR Muslim)

No comments: